Suviseurat: Su­vi­seu­rat eivät olekaan Räys­kä­län ky­lä­kau­pal­le kul­ta­kai­vos

Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yli­opis­to sai yli mil­joo­nan euron ra­hoi­tuk­sen me­tal­lien 3D-tu­los­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen

Oulun yliopisto sai 1,1 miljoonan euron rahoituksen 3D-tulostettujen metallisten kappaleiden materiaaliominaisuuksien tutkimukseen.

Oulun yliopisto sai 1,1 miljoonan euron rahoituksen 3D-tulostettujen metallisten kappaleiden materiaaliominaisuuksien tutkimukseen.

Metallin 3D-tulostus eli ainetta lisäävä valmistus on menetelmänä nuori ja materiaaliteknisesti poikkeava, eikä materiaalin laatua osata vielä tehokkaasti hallita.

Oulun yliopiston tutkimus on osa kansallista DREAMS-hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on luoda alan teollisuudelle perusta haastavien komponenttien kilpailukykyiseen valmistukseen. Kotimainen 3D-tulostusosaaminen halutaan nostaa kansainväliselle kärkitasolle  parin vuoden aikana.

Oulun yliopistosta hankkeeseen osallistuu Kerttu Saalasti instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -ryhmä, joka on osa yliopiston Terästutkimuskeskusta CASR:ia.

Hankkeen tutkimusosio toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa.

Yhteistyö muiden yliopistojen ja teollisuuden kanssa mahdollistaa jopa 10 000 metallisen testikappaleen mekaanisen testauksen.. Tutkimustyö tuottaa uutta tietoa vaativien kappaleiden suunnittelun ja valmistuksen tueksi. Hankkeessa syntyvä tieto dokumentoidaan avoimeen tietokantaan