Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun Vesi il­moit­taa jat­kos­sa teks­ti­vies­til­lä ve­si­huol­lon häi­riöis­tä – jos et saa reilun viikon sisällä vies­tiä, toimi näin

Oulun Vesi on ottanut käyttöön tekstiviestillä lähetettävän häiriötiedotteen. Häiriötiedote lähetetään aina, kun vesihuoltoverkostossa on joko suunniteltu huoltotyö tai äkillinen häiriö.

Viesti lähetetään automaattisesti Oulun alueen yli 16-vuotiaille asukkaille, joilla on julkinen puhelinnumero ja osoite. Jos numero on salainen tai prepaid, puhelinliittymä on rekisteröity muuhun kuin asuinpaikkaan tai operaattoria on kielletty luovuttamasta osoitetta, pitää häiriötiedote tilata erikseen. Näin pitää toimia myös silloin, jos tiedote halutaan toisesta osoitteesta, kuten mökiltä.

Tervetuloviesti lähetetään tällä viikolla kaikkiin julkisiin numeroihin. Jos viestiä ei ole tullut 11. marraskuuta mennessä, tulee rekisteröityä Oulun Veden verkkosivuilta.

Tekstiviestin arvioidaan saavuttavan tällä hetkellä noin puolet alueen asukkaista. Häiriötiedotteet tulevat jatkossakin näkyviin Oulun Veden verkkosivuille.