Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun vaa­li­pii­ris­sä on ää­nes­tet­ty en­nak­koon toi­sek­si vähiten koko maassa – E­dus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen ää­nes­tys­pro­sent­ti nousi 24,4:ään

Helsinki
Ennakkoäänestys on jatkunut vilkkaampana kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.
Ennakkoäänestys on jatkunut vilkkaampana kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.
Kuva: Jussi Leinonen

Sunnuntai-iltaan mennessä liki joka neljäs kotimaan äänioikeutetuista oli antanut äänensä eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä.

Viidentenä ennakkoäänestyspäivänä sunnuntaina oli iltakuuteen mennessä antanut äänensä 24,4 prosenttia Suomessa asuvista äänioikeutetuista. Samalla äänestäneiden määrä oli ylittänyt miljoonan.

Ennakkoäänestys on ollut vilkkaampaa kuin edellisissä eduskuntavaaleissa, jolloin äänensä oli vastaavana ajankohtana viidentenä ennakkoäänestyspäivänä antanut 22 prosenttia.

Naisten äänestysprosentti kipusi 25,3:een, miesten äänestysprosentti oli 23,4.

Sunnuntaina uurnilla kävi vähemmän ihmisiä kuin aiempina ennakkoäänestyspäivinä..

Oulun vaalipiirissä ennakkoon on äänestänyt nyt 22 prosenttia äänioikeutetuista, eli aktiivisuus on maan keskiarvoa alhaisempaa. Oulun vaalipiirissä on äänestetty toiseksi vähiten koko maassa, kun perää pitää Ahvenanmaan vaalipiiri. Eniten ennakkoon on äänestetty Pirkanmaalla. Alueen äänestysprosentti on 27,9.

Oulun vaalipiirin ahkerimmat äänestäjät löytyvät Puolangalta, jossa jo lähes kolmannes äänioikeutetuista on antanut äänensä. Pienin äänestysprosentti vaalipiirissä on Paltamossa, 18 prosenttia.

Ennakkoon ehtii äänestämään vielä maanantaina ja tiistaina. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta.