Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Tilaajille

Oulun uusi teat­te­ri­ta­lo kavensi Kii­ke­lin väylää isoille ve­neil­le

Kaleva 9.6.1972. Neuvottelut Oulun veneilykeskuksen saamiseksi Hietasaaren Johanssonin rantaan alkavat olla loppusuoralla. Toimitusjohtaja Harry Sandelinin mukaan neuvotteluja vaja- sekä telakka- ja kokoontumistilat käsittävästä keskuksesta on käyty Oulun kaupungin kanssa jo lähes kolme vuotta, ja nyt tuntuu siltä, että ensimmäiset vajapaikat saadaan rakennettaviksi jo tulevan talven aikana.

– Oulussa on purjeveneille soveltuvista laituripaikoista huomattava vajaus. Sama tilanne on kunnollisten talvisäilytystilojen kohdalla. Kun Kiikelin vajan käyttö vaikeutui väylätilanteen muututtua lähinnä teatteritalon vuoksi hankalaksi, on ryhdytty voimakkaasti hankkimaan uutta aluetta, joka soveltuisi veneilijöiden tarpeeseen. Lähes ihanteellinen ranta-alue on nyt ollut neuvottelun kohteena Hietasaaressa Johteensalmen yläpuolella.