Häirintä: Oulun yli­opis­to aloit­taa sel­vi­tys­työn opis­ke­li­ja­edus­ta­jien koh­te­lus­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Kesäloma: Ke­sä­ta­pah­tu­mia lap­sil­le ja per­heil­le Oulussa ja lä­hi­seu­dul­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­ty­mä­joh­ta­ja Pekka Asi­kai­nen hakee kent­tä­piis­pak­si

Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikainen.
Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikainen.
Kuva: Jukka Leinonen

Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikainen hakee kenttäpiispan virkaa.

Kenttäpiispan virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Hakuaika päättyi tämän viikon keskiviikkona.

Valinta tehdään kahdeksan hakijan joukosta. Virkaa haki yhteensä yhdeksän henkilöä, mutta yksi heistä veti hakemuksensa pois määräaikaan mennessä.

Asikaisen lisäksi virkaa ovat hakeneet Niko Huttunen, Juha Itkonen, Henri Kivijärvi, Mika Lehtola, Hannes Wallin ja Matti Väätäinen.

Yksi hakija ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Kenttäpiispan tehtävänä on muun muassa johtaa ja valvoo Puolustusvoimien hengellistä työtä.  Lisäksi hän vastaa alan hengellisen ja henkisen tuen antamisesta sekä yhteydenpidosta Suomessa toimiviin kirkkokuntiin sekä uskonnollisiin yhteisöihin.

Kenttäpiispan virka tuli haettavaksi viime vuoden joulukuussa. Kenttäpiispa Pekka Särkiön toimikausi päättyy tämän kuukauden lopussa.

Pääesikunta kutsuu haastateltavat hakemusten perusteella ja tekee esityksen nimityksestä puolustusministeriölle. Kenttäpiispan nimittää tasavallan presidentti.

Kenttäpiispan tehtäviä hoitaa sijaisena kenttärovasti Markus Korpela helmikuun alusta alkaen.