Oulun Ra­dio­puis­to-han­ke nyt­käh­ti eteen­päin, Bu­si­ness Oulun ra­hoi­tus­osuus 120 000 euroa – täh­täi­mes­sä Eu­roo­pan en­sim­mäi­nen 6G-tes­tau­sa­lue

Business Oulu -liikelaitoksen tiistaisessa kokouksessa hyväksyttiin esitys Radiopuisto-hankkeen kuntarahoitusosuudesta sekä kilpailutusten järjestämisen aloittamisesta.

Business Oulu esitti hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 600 000 euroa, josta kuntarahoitusosuus on 120 000. Loput 480 000 euroa haetaan Euroopan aluekehitysrahastolta EAKR:lta.

Hankkeen kuntarahoitusosuus on merkitty Business Oulu -liikelaitoksen vuoden 2021 talousarvioon. Hankkeeseen liittyvät kilpailutukset voidaan käynnistää ennen hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen saapumista.

Radiopuiston eli RF-testauspuiston toivotaan tuovan alueelle miljoonien eurojen investointeja, lisäävän työpaikkoja ja vahvistavan Oulun asemaa innovatiivisena teknologiakaupunkina. Tarkoituksena on varmistaa tulevia 6G-tuotteita ja luoda näille testausympäristö ensimmäisenä Euroopassa.

Sijainniksi puistolle kaavaillaan Linnanmaata, jossa se olisi mahdollisesti Nokialle varatun tontin läheisyydessä.