Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Kolumni
Tilaajille

Oulun mi­nis­te­reil­tä ja kan­san­edus­ta­jil­ta tar­vi­taan vahvaa vai­kut­ta­mis­ta poh­joi­sen väy­lä­hank­keis­sa

Ratahankkeiden kehittämispanostuksesta meille pohjoisessa tulee alueellisesti pahimmassa tapauksessa noin 2,5 prosenttia. Oulussa toteutuvat hankkeet onneksi liittyvät mitä suurimmassa määrin logistisen kykymme paranemiseen sataman yhteyksissä.

Väylävirasto julkaisi 26. tammikuuta investointiohjelmansa vuosille 2022-2029. Ohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne-12, toimeenpanoa. Sillä pyritään ilmastonmuutoksen hillintään.

Ohjelman painoarvo on merkittävä. Se listaa tämän vuosikymmenen loppuun saakka valtionhallinnon panostukset eri liikennemuotojen hankkeisiin. Ohjelmassa mainittuihin rata-, tiestön parantamis- ja vesiväylähankkeisiin tullaan panostamaan julkista rahaa yli kolme miljardia euroa. Merkittävä osa tulevaisuuden kehittämishankkeiden panostuksista kohdistuu rataverkkoon ja painottuu Etelä-Suomeen.