Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Oulun luis­te­lu­kent­tien kunto pu­hut­taa so­mes­sa: te­ko­nur­men päälle tehty jää hal­kei­lee her­käs­ti – "Ei voi olet­taa, että kou­lu­jen ken­til­lä on sa­man­ta­soi­set jäät kuin ur­hei­lu­kes­kuk­sis­sa"

Oulun luistelukenttiä hoidetaan ulkoliikuntapaikkojen hoitoluokituksen mukaan.

Oulu
Luistelukenttiä hoidetaan luokitusten mukaan. Luokituksia myös tarkastellaan säännöllisesti, kertoo Jarmo Savukoski.
Luistelukenttiä hoidetaan luokitusten mukaan. Luokituksia myös tarkastellaan säännöllisesti, kertoo Jarmo Savukoski.
Kuva: Pekka Peura/Arkisto

Sosiaalisessa mediassa on viime viikkojen aikana käyty keskustelua Oulun alueen luistelukenttien kunnosta. Osa keskusteluun osallistuneista on tyytymättömiä luisteluolosuhteisiin.

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden isännöitsijä Jarmo Savukoski kertoo, että kenttien kunnossapito perustuu liikuntapalveluverkkoselvitykseen, jossa on määritelty ulkoliikuntapaikkojen laatu- ja hoitoluokitukset.

– Niitä on neljä tasoa. Käytännössä melkein kaikki kentät ovat niin sanotussa 3. luokassa. Joitain kaukaloita on kakkosluokassa. Ykkösluokassa ovat tekojääkentät ja urheilukeskusten kaukalot, joissa on maksullisia vuoroja.

Savukosken mukaan kenttiä, joissa on vuoroja saatetaan kunnostaa iltaisin jopa tunnin välein. Koulujen kentät, joissa ei ole liikuntapalveluiden henkilökuntaa, hoidetaan yleensä muutaman kerran viikossa.

Säännöllistä valvontaa

Luistelukenttien kunnosta tulee Jarmo Savukosken mukaan aina toisinaan palautetta. Hän kuitenkin korostaa, että luistelukenttien kuntoa valvotaan säännöllisesti.

– Meillä on isännöitsijät, jotka käyvät valvomassa omat alueet ja myös urakoitsijoilla on omaa valvontaa.

Savukoski myöntää, että Ouluun liittyneissä kunnissa luistelukenttien hoitotaso on voinut olla joskus korkeampi kuin nykyisin.

– Ylikiiminkiin, Kiiminkiin tai Oulunsaloon ei tehdä urheilukeskustasoisia jäitä, koska ne eivät ole urheilukeskuksia. Jäät ovat samassa kuntoluokassa kuin kanta-Oulun vastaavanlaisella kentällä.

Kentät kuluvat eri tahdissa sen mukaan, miten paljon niitä käytetään. Savukoski kertoo, että pyrkimys on kuitenkin ehdottomasti siihen, että kentät olisivat turvallisessa kunnossa. Hiekka- tai murskepohjaiset jäät pysyvät paremmassa kunnossa kuin tekonurmen päälle tehdyt jäät.

– Kentät, jotka on tehty tekonurmen päälle tahtovat olla hankalasti hoidettavia. Jäästä ei tule niin tiivis, ja se halkeilee kylmillä ilmoilla.

Laatuluokitus ohjaa

Kanta-Oulun alueella kaupungin oma infrayksikkö on vastuussa luistelukenttien kunnossapidosta, mutta heillä voi olla myös aliurakoitsijoita. Kiimingissä, Oulunsalossa ja Ylikiimingissä on oma urakoitsija.

– Sitä haluan korostaa, että ulkoliikunnassa olosuhteet vaikuttavat paljon kuntoon. Laatuluokitus on ohjaava tekijä, eikä voi olettaa, että koulujen kentillä on samantasoiset jäät kuin urheilukeskuksissa, joissa jäät hoidetaan jäänhoitokoneella. Kun jäätä pidetään kunnossa kylmällä vedellä ja traktorilla, laatu ei ole sama.

Luistelukenttien auraukset aloitetaan lumisateiden päätyttyä ja työjärjestystä ohjaa laatuluokitus.

–  Se aiheuttaa myös eripuraa. Urakoitsijoilla ei ole kalustoa niin, että kentät pystyttäisiin auraamaan yhtä aikaa. Joku kenttä saattaa olla aurattu heti aamulla koululaisille, johonkin tulee aura vasta puoliltapäivin.

Sosiaalisessa mediassa on myös harmiteltu sitä, ettei kaikilla vilkkaillakaan luistelukentillä ole kunnollisia paikkoja, joissa vaihtaa luistimet. Tämä johtuu Savukosken mukaan ennen kaikkea siitä, että pukukoppeja sotketaan ja penkkejä hajotetaan ja varastetaan.

– Se on sääli. Esimerkiksi Talvikkipuistossa hajotettiin kaikki ovet. Varmasti yli 90 prosenttia osaa käyttäytyä, mutta aina on heitä, jotka rikkovat paikkoja.