Oulun Len­to­ken­tän­tie aiotaan le­ven­tää ne­li­kais­tai­sek­si – Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus arvioi hank­keen hin­nak­si 21 mil­joo­naa euroa

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Oulun kaupunki aloittavat Lentokentäntien laajentamisen suunnittelutyön.

Ely-keskus kertoo, että Lentokentäntietä aiotaan leventää keskikaiteelliseksi kaksiajorataiseksi tieksi Pohjantien ja Hailuodontien liittymän välillä. Tien nykyisiä tasoliittymiä on määrä parantaa rakentamalla lisäkaistoja. 

Ely-keskuksen mukaan Hailuodontien kiertoliittymä rakennetaan niin sanotuksi turbo-kiertoliittymäksi, jossa Lentokentäntien pääsuunnalla on neljä kaistaa. 

Tiellä on tarkoitus myös parantaa nykyisiä siltoja, rakentaa uusia siltoja sekä kehittää kevyen liikenteen yhteyksiä ja melusuojauksia. Tien parantamishankkeella pyritään myös parantamaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Alueella tehdään kuluvan kesän aikana alustavia maastotutkimuksia ja tiesuunnitelman laadinta käynnistyy syksyllä, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kertoo tiedotteessaan. Tiesuunnitelman luonnoksia ja ehdotuksia on tarkoitus esitellä kansalaisille talvella 2020–2021.

Tiesuunnitelman on määrä valmistua kesällä 2021, jonka jälkeen hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma. Lentokentäntien parantamishankkeen rakennuskustannusarvio on noin 21 miljoona euroa.