Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun kult­tuu­ri­toi­mi­joil­la ta­ka­naan vaikea kevät – Suu­rim­mal­la osalla kau­pun­gin ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta toi­min­ta on kes­key­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian takia ainakin osit­tain

Oulun kaupungin kulttuuripalvelut toteutti toukokuussa kyselyn koronaepidemian vaikutuksista kulttuuritoimijoiden työskentelymahdollisuuksiin. Kyselystä ilmenee, että yli 80 %:lla vastaajista toiminta on epidemiaan liittyvien rajoitusten myötä keskeytynyt osittain tai kokonaan.

Kysely suunnattiin Oulun kaupungin kulttuuriavustuksia vuonna 2020 saaneille toimijoille, taitelijoille ja tapahtumien järjestäjille. Vastaajia oli yhteensä 59.

Tapahtumien, festivaalien ja esitystoiminnan aikataulut ovat muuttuneet, minkä myötä toimintaa on jouduttu siirtämään tai jopa kokonaan perumaan. Myös yhdistysten tuottamaa harrastustoimintaa on peruttu.

Peruutukset ja uudelleen organisoiminen ovat olleet kyselyn mukaan työläitä, ja tilanne kokonaisuudessaan on tuonut epävarmuutta yhdistysten ja taiteen ammattilaisten toimintaan.

Monet kulttuuriavustusten saajat ovat kuitenkin kevään aikana kehittäneet virtuaalisia esityksiä ja tekemistä korvaamaan peruuntuneita tapahtumia ja toimintaa, ja verkossa on julkaistu aktiivisesti esimerkiksi striimejä ja teostaltiointeja. Virtuaalista kulttuurisisältöä on tuotettu osin juuri kulttuuriavustusten turvin.

Toimijoista useat ovat kokeneet taloudellisia menetyksiä, kun perutun tapahtuman järjestämisestä on ehtinyt syntyä kuluja. Kaupungin kulttuuriavustukset ovat kyselyn mukaan tuoneet perusturvaa toiminnan jatkumiseen ja taiteen ammattilaisten työskentelyyn.

Oulun kaupungin kulttuuripalvelut on jatkanut vuoden 2020 avustusten käyttöaikaa vuoden 2021 kesäkuuhun, ja myönnettyjen avustusten käyttöperiaatteisiin on lisätty joustavuutta.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kehitysehdotuksia yhteistyöhön Oulun kaupungin kanssa. Vastauksissa nousi esille muun muassa toive tiloista, jotka olisivat taiteen ja kulttuurin käytössä ja mahdollistaisivat myös vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kaupunkilaisten kanssa.

Kaupungilta toivottaisiin lisäksi tukea oululaisen taiteen esiin nostamiseen ja siitä viestimiseen, samoin kulttuuritoimijoiden välisen yhteydenpidon ja yhteistyön kehittämiseen.

– Kysely antoi meille paljon arvokasta tietoa toimijoiden tilanteesta ja toiveista kulttuuripalveluiden suuntaan. Jatkamme näiden edistämistä yhteistyössä toimijoiden kanssa, kun turvallisuusohjeistukset taas sallivat kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan jatkumisen, kulttuuritalo Valveen johtaja ja kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari kertoo.