Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun kou­lu­verk­ko­muu­tok­sia puol­ta­vat lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nit ovat ai­heut­ta­neet häm­men­nys­tä – miten lap­sil­le tehdyt kyselyt on to­teu­tet­tu, mitä on kysytty ja ke­nel­tä?

Oulun kaupunki kertoo lapsiystävällisenä kuntana vakiinnuttaneensa lapsivaikutusten arvioinnin osaksi toiminta- ja talousarviovalmistelua. Kevään ja syksyn aikana järjestetyissä palveluverkkomuutoksiin liittyvissä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa esitetyt lapsivaikutusten arvioinnit ovat aiheuttaneet hämmennystä tilaisuuksiin osallistujissa.

Esitettyjä kouluverkkomuutoksia puoltavat lapsivaikutusten arvioinnit eivät kuulijoiden mielestä ole vastanneet heidän omia ajatuksiaan lapsiin kohdistuvista vaikutuksista lähikoulun lakkauttamiseen liittyen.

Osallistujat ovat kokeneet, etteivät tilaisuuksien järjestäjät ole osanneet vastata kuulijoiden tarkentaviin kysymyksiin lapsivaikutusten arvioinneista. Vastaamatta jääneet kysymykset ovat herättäneet huolen arviointien käyttämisestä päätöksenteon taustalla.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.