Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Oulun kes­kus­tas­sa syk­syl­lä sat­tu­nees­ta sak­si­hyök­käyk­ses­tä tuo­mit­tiin van­keut­ta – uhrit pa­ke­ni­vat tuu­li­kaap­piin

Oulun käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1996 syntyneen miehen kahden vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen kahdesta törkeästä pahoinpitelystä ja kahdesta laittomasta uhkauksesta.

Rikokset tapahtuivat Oulun keskustan katualueella viime vuoden lokakuussa. Tapahtumat olivat saaneet alkunsa kuntosalilta.