Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki yrittää säästää työn­te­ki­jöi­den kus­tan­nuk­sel­la – kar­sit­ta­vien etujen vai­ku­tuk­set työ­hy­vin­voin­tiin ja -mo­ti­vaa­tioon ky­seen­alai­set

Juuri kun oli ehditty riemuita Oulun kaupunginhallituksen päätöksestä, jolla hylättiin esitys kaikkien työntekijöiden lomauttamisesta, saatiin kylmää vettä niskaan useimpien kesäloman jo alettua.

Kaupunginhallituksen toukokuussa tekemän päätöksen mukaan tavoitteina olivat muun muassa henkilöstömenojen leikkaus 17,5 miljoonalla eurolla jaoteltuna hallintokunnittain ja toteutus vuoden 2021 aikana.