Työtaistelut: VR: Junat py­ri­tään pa­laut­ta­maan lii­ken­tee­seen heti, kun sopu ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan syntyy

Tilinpäätökset: Oulun kau­pun­gin ti­lin­pää­tök­ses­tä on tulossa huikean yli­jää­mäi­nen

Luitko jo tämän: Lää­kä­rit suos­tui­vat tut­ki­maan Inga Kavakan kun­nol­la vasta 13 vuoden kär­si­myk­sen jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oulun kau­pun­ki: Valtion tulee korvata ko­ro­na­me­not kun­nil­le, kuten se on lu­van­nut – Ou­lus­sa vuoden kus­tan­nuk­set jopa 22 mil­joo­naa euroa

Kaupunki ei ole varautunut budjetissaan koronakustannuksiin, sillä se on luottanut valtion lupaukseen kattaa ne kokonaisuudessaan.

Valtion tulee maksaa koronatoimien aiheuttamat kustannukset kunnille täysimääräisesti, linjaa Oulun kaupunki. Valtio on asetusluonnoksensa mukaan vähentämässä maksettavien korvausten määrää.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi kunnilta lausuntoa asetusluonnoksesta, joka koskee kunnille maksettavaa valtionavustusta koronapandemiasta aiheutuviin kustannuksiin vuonna 2022.

Asetusluonnoksessa oleellista on se, että korvauksia maksettaisiin vain tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana syntyneistä kustannuksista. Lisäksi korvattaisiin koko vuoden rokotuskustannukset.

Oulun kaupunki ei hyväksy sitä, että valtionavustuksen pienenemisestä ilmoitetaan kesken vuoden. Kaupungissa on pidetty selvänä, että valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti myös vuosina 2022 ja 2023, kuten se on luvannut.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, ettei vuoden 2022 talousarvioon ole laskettu epidemianhallintaan ja koronapotilaiden hoitoon liittyviä lisäkustannuksia, sillä kaupunki on luottanut luvattuun valtionavustukseen.

Lisäkustannukset jopa 22 miljoonaa euroa

Kaupungin mukaan koko vuoden 2022 koronakustannukset nousevat ennusteiden mukaan 18–22 miljoonaan euroon. Näistä asetusluonnoksen mukaan korvattaisi noin 40–50 prosenttia.

Mahdollisesti kaupunki joutuisi siis rahoittamaan vähintään noin 9 miljoonan euron odottamattomat kulut.

Kaupunki toteaa lausunnossaan, että pelkän rokotustoiminnan korvaaminen ei kata todellisia lisäkustannuksia. Tartuntojen määrä tulee ennusteiden mukaan lisääntymään syksyllä, mikä ylläpitää testauksen ja hoidon tarvetta.

Korvausten rajaamisesta olisi pitänyt tietää etukäteen, jotta kunnat olisivat voineet ennakoida ja varautua niihin, kaupunki toteaa.