Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Oulun kau­pun­ki tarjoaa tukea eri­tyis­nuor­ten it­se­näis­ty­mi­seen – palvelu on tar­koi­tus saada osaksi kau­pun­gin pal­ve­lu­ja

Oulun kaupunki järjestää Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa valmennusta, jonka tarkoituksena on tukea erityisnuorten itsenäistymistä.

Valmennus on tarkoitettu esimerkiksi kehitysvammaisille henkilöille, jotka muuttavat aikuisena tai sen kynnyksellä omaan kotiin, kuten asumisyksikköön tai tuettuun asumiseen.

Valmennus tukee sekä muuttajaa että hänen perhettään. Nuoren kanssa pohditaan, mitä itsenäistyminen tarkoittaa, millainen on hyvä elämä ja missä asioissa he ovat hyviä.

Läheisten kanssa käydään läpi käytännön asioita sekä nuoren itsenäistymisen herättämiä ajatuksia sekä tunteita.

Tukea itsenäistymiseen ja muuttoon -valmennus järjestetään tämän vuoden syksyllä. Ilmoittautuminen valmennukseen on jo alkanut. Ilmoittautumisaika päättyy kesäkuun lopussa.

Oulun kaupungin vammaispalvelujen työntekijöitä on mukana opettelemassa valmennusta, jotta se saataisiin osaksi kaupungin ja jatkossa hyvinvointialueen palvelukokonaisuutta.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkki löytyy tästä linkistä.