Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Erityisnuoret

Oulun kau­pun­ki tarjoaa tukea eri­tyis­nuor­ten it­se­näis­ty­mi­seen – palvelu on tar­koi­tus saada osaksi kau­pun­gin pal­ve­lu­ja

23.05.2022 10:26