Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Oulun kau­pun­ki rakensi Top­pi­lan­sal­men aal­lon­mur­ta­jal­le si­rot­te­lu­pai­kan vai­na­jien tuh­kil­le

Oulun kaupunki on rakentanut Toppilansalmen aallonmurtajan ympäristöön paikan, johon on mahdollista sirotella vainajien tuhkia mereen. Tuhkan sirottelupaikalle on tehty vesirajaan kulkevat portaat, joilta on omaiset voivat sirotella tuhkan veteen.

Kaupungilla on entuudestaan merellä sijaitseva vesialueen sirottelualue, jonka kartta löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta. Merialueelle kaupungin osoittamille tuhkan sirottelupaikoille sirotellaan vuosittain arviolta alle kymmenen vainajan tuhkat, ja uudelle sirottelupaikalle odotetaan ainakin aluksi saman verran.

Uudella rannalle rakennetulla sirottelupaikalla tuhkan sirottelu veteen on turvallisempaa kuin merellä arvaamattoman sään vuoksi.

Hautaustoimilain mukaisesti vainajan tuhka on haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden sisällä vainajan tuhkaamisesta. 

Tuhkan sirottelu luontoon rajatulle alueelle lasketaan yhdeksi paikaksi, mutta tuhkan sijoittamiseen on aina oltava alueen omistajan tai haltijan suostumus. Suostumusta suositellaan hankittavaksi kirjallisena epäselvyyksien välttämiseksi.

Jos tuhka sirotellaan Oulun kaupungin varaamalle merialueelle, erillistä lupaa krematoriota varten ei tarvita. Myös muualla Suomessa on merialueita ja paikkoja, joihin sirotteluun ei tarvita erillistä lupaa.

Lue myös: Tuh­kaus­ten määrä on muu­ta­mas­sa vuo­des­sa lähes tup­laan­tu­nut Poh­jois-Suo­mes­sa