Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Oulun kau­pun­ki neuvoo säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­ta ja me­no­pe­le­jä tar­joa­via yh­tiöi­tä – ”Pa­la­ve­ris­sa kat­sel­moi­daan pe­li­sään­nöt”

Oulussa on kaikkiaan kolmen eri toimijan sähköpotkulautoja tänä kesänä. Kuvassa näkyvien Tierin ja Voin lisäksi Oulussa toimii myös Lime.
Oulussa on kaikkiaan kolmen eri toimijan sähköpotkulautoja tänä kesänä. Kuvassa näkyvien Tierin ja Voin lisäksi Oulussa toimii myös Lime.
Kuva: Mirko Siikaluoma

Oulun kaupunki muistuttaa, että kaupungissa vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat yksityisten yritysten toimintaa ja palveluista, ylläpidosta ja käyttäjien ohjeistuksesta vastaavat yritykset.

Oulun kaupungilla ei siis ole potkulautojen vuokraustoimintaa, eikä kaupunki ole sopimuskumppanina. Sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten tulee järjestää kaupungin kanssa palaveri aina ennen uuden kauden aloitusta. Palavereissa käydään läpi pelisäännöt ja sovitaan yhteistyöstä.

Oulu on tehnyt palveluntarjoajille ohjeistuksen, jossa on määritelty muun muassa se, mihin potkulautoja saa pysäköidä ja millaista nopeutta niillä voi ajaa.

Määrätyillä alueilla potkulaudoilla saa ajaa korkeintaan 10 kilometrin tuntivauhtia. Muuten sähköpotkulaudoilla voi ajaa korkeintaan 25 kilometrin tuntinopeutta.

Kaupungin ohjeiden mukaan potkulautoja ei saa pysäköidä ajoradalle, jalkakäytävälle, pyörätielle  torille tai muulle aukiolle ,niin, että pysäköinti voisi haitata muuta liikkumista.

Sähköpotkulautatoiminnan operaattorien pitää varmistaa, että nopeus- ja pysäköintirajoitukset toteutuvat käytännössä ja että käyttäjät tietävät rajoituksista. Operaattorit vastaavat kaikkinensa potkulautojen huollosta, niiden siirroista, asiakaspalvelusta ja siitä, etteivät pysäköidyt potkulaudat aiheuta häiriötä muille liikkujille tai katujen kunnossapidolle.

Lisäksi kaupunki muistuttaa, ettei potkulautoihin liittyviä palautteita pidä lähettää kaupungille, vaan palvelun tarjoajille.