Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Oulun kau­pun­ki kil­pai­lut­taa yk­si­tyi­sil­tä päi­vä­ko­deil­ta os­ta­man­sa esi­ope­tus­pal­ve­lut

Oulussa esiopetusta järjestetään sekä kunnallisella että yksityisellä puolella.
Oulussa esiopetusta järjestetään sekä kunnallisella että yksityisellä puolella.
Kuva: Kaisa Vänskä

Oulun kaupunki kilpailuttaa yksityisten palvelutuottajien järjestämän esiopetuksen sekä sitä täydentävän varhaiskasvatuksen. Kilpailutuksen kohteena oleva ajanjakso alkaa elokuussa 2023.

Asiasta päätetään sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa tämän viikon tiistaina.

Uusi minimiryhmäkoko on 14 lasta.

Ryhmän minimikoosta voidaan poiketa tietyissä tapauksissa. Niitä ovat muun muassa esiopetus koko vuorokauden auki olevassa tai jatketun aukiolon päiväkodissa, vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai kielipainotukseen perustuva esiopetus sekä suomi–saame-kaksikielinen esiopetus.

Vähimmäisryhmäkoko voi alittua myös siksi, että matka muihin esiopetuspaikkoihin kasvaisi liian pitkäksi. Esiopetusta voidaan järjestää pienemmässä ryhmässä myös silloin, jos lapsi saa perusopetuslain mukaista erityistä tukea tai halutaan jatkumo samaa pedagogiikkaa tai kieliopetusta toteuttavaan perusopetukseen.

Hankintalaki edellyttää kilpailutusta

Lain mukaan kunnan täytyy järjestää esiopetus, ja se voi halutessaan myös ostaa sitä yksityisiltä toimijoilta.

Oulun kaupungin avaamaan kilpailutukseen voivat osallistua kaikki yritykset, jotka täyttävät lakisääteiset kriteerit sekä Oulun kaupungin asettamat vaatimukset.

Tällä hetkellä Oulun kaupunki järjestää itse osan esiopetuspalveluista ja hankkii osan yrityksiltä palvelusetelillä. Hankintalaissa kilpailutuksen kynnysarvo on 400 000 euroa. Oulussa esiopetuspalvelujen hankinnan arvo ylittää tuon summan.

Tavoitteena on julkaista hankintailmoitus kesä-heinäkuun aikana.

Esiopetuspaikka osoitetaan huoltajan hakemuksen perusteella. Viime kädessä kunta päättää siitä, missä esiopetus järjestetään. Huoltaja ei voi valita lapsensa esiopetuspaikkaa. Esiopetuksen yhteydessä pitää huomioida, että lapsilla on mahdollisuus käyttää myös varhaiskasvatuspalveluita.