Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to mittasi hii­li­ja­lan­jäl­ken­sä – vuoden 2019 hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt noin 549 tonnia

Päästöistä noin kaksi kolmasosaa aiheutuu toimitilojen lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta.

Oulun kaupunginkirjasto oli mukana syksyllä 2020 toteutetussa ensimmäisessä yleisten kirjastojen hiilijalanjälkimittauksessa, johon osallistui 13 erikokoista kirjastoa ympäri Suomen.

Tavoitteena oli selvittää muun muassa, kuinka suuri on kirjaston hiilijalanjälki, mistä tekijöistä se koostuu ja mitä eroja erikokoisilla kirjastoilla on. Mittaus kohdistui kirjastojen toimitilojen energiankulutukseen ja jätteisiin, aineistokuljetuksiin, työmatkoihin sekä aineisto- ja muihin hankintoihin.

Oulun kaupunginkirjaston vuoden 2019 hiilijalanjälki oli noin 549 tonnia hiilidioksidipäästöjä, tiedottaa Oulun kaupunki.

Päästöjä pyritään pienentämään

Tutkimustulosten perusteella suurin kirjastojen hiilijalanjälkeä kasvattava tekijä on energiankulutus. Kirjastojen päästöistä noin kaksi kolmasosaa aiheutuu toimitilojen lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Näiden lisäksi esimerkiksi aineiston elinkaarella, kierrolla ja muovituksella on vaikutuksensa hiilijalanjälkeen.

Kaupungin mukaan Oulun kaupunginkirjaston hiilijalanjälkeä pienennetään vuonna 2020 julkaistun Kestävä kirjasto 2030 -tiekartan tavoitteiden mukaisesti. Oulun kirjastopalvelut on sitoutunut tiekartan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Tutkimus osana isompaa hanketta

Hiilijalanjälkitutkimus on osa Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanketta, joka on Helsingin kaupunginkirjastojen hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kansallinen tutkimus- ja koulutushanke vuosille 2020–2021.

Hankkeen tarkoituksena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hiilineutraaliutta ja jakamistaloutta. Hiilijalanjälkilaskelmat toteutti hankkeen asiantuntijakumppani Positive Impact.

Tutkimuksesta ja sen tuloksista kertova selvitys Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen on nyt julkaistu ja siihen voi tutustua hankkeen verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto/kirjastojen-hiilijalanjalkilaskenta.

Lisätietoja Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020 -luvulle -hankkeesta osoitteessa www.kirjastot.fi/vihreakirjasto.

Mikä hiilijalanjälki?
Katri Keskitalo

Hiilijalanjälki on ollut jo pitkään ilmastovaikutusten suosittu mittari. Sitä käytetään valtiotasolta yksittäisten yritysten, henkilöiden tai tuotteiden ilmastokuormituksen mittaamiseen.

Hiilijalanjälki kiteyttää yhteen lukuun sen, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä tuotteesta tai toiminnasta aiheutuu.

Hiilijalanjäljellä ei mitata kaikkia ympäristövaikutuksia, vaan se keskittyy arvioimaan toiminnoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Sen erityinen vahvuus on helppo tulkittavuus ja vertailukelpoisuus.

Lähde: Selvitys Suomen yleisten kirjastojen ilmastovaikutuksista ja kädenjäljestä