Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Oulun kau­pun­gin ta­sa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den tun­nus­tus­pal­kin­to Oulun Vas­taan­ot­to­kes­kus­ten Tu­ki­yh­dis­tys ry:lle

Oulun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on myöntänyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnustuspalkinnon Oulun Vastaanottokeskusten Tukiyhdistys ry:lle. Toimikunta päätti valinnasta kokouksessaan 14. joulukuuta.

Toimikunta perustelee tunnustusta Oulun Vastaanottokeskusten Tukiyhdistys ry:n tekemällä työllä muun muassa haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten tukemiseksi arjessa järjestämällä kerhoja, leirejä ja kielen opetusta naisille. Yhdistyksen työ auttaa naisia kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistamalla heidän itsetuntoaan, osaamistaan ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta.

Tunnustuspalkinnon saaja valitaan Oulussa valtuustokausittain ja saajan kriteerinä on noudattaa Oulun kaupungin arvojen mukaista toimintaa. Näitä ovat muun muassa rohkeus, reiluus ja vastuullisuus sekä edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisen toiminnan edistäminen Oulussa.

Tunnustuksen saajan tulee olla Oulun kaupungin yksikkö tai toimiala, oululainen järjestö, yhteisö tai yritys.

19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin päivää, eli tasa-arvon päivää.