Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen van­keu­teen ja mit­ta­viin kor­vauk­siin yli 80 pe­tos­ri­kok­ses­ta – jätti ho­tel­li­las­kut mak­sa­mat­ta ja työ­ko­neet toi­mit­ta­mat­ta

Kahden ja puolen vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen tuoneita rikoksia yhdisti laskujen maksamatta jättäminen sekä laskujen pyytäminen sellaisten yritysten nimiin, joiden nimissä miehellä ei ollut oikeutta toimia.
Kahden ja puolen vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen tuoneita rikoksia yhdisti laskujen maksamatta jättäminen sekä laskujen pyytäminen sellaisten yritysten nimiin, joiden nimissä miehellä ei ollut oikeutta toimia.
Kuva: Miikka Kiminki

Oulun käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1956 syntyneen miehen kahden ja puolen vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen yli 80 petosrikoksesta.

Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen lukuisiin samankaltaisiin rikoksiin, joissa toistui majoituslaskujen maksamatta jättäminen sekä tuotteiden ja palveluiden ostaminen sellaisten yritysten nimiin, joiden puolesta miehellä ei ollut oikeutta tehdä hankintoja.