Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Tilaajille

Ho­tel­li­las­kut, polt­to­ai­neet ja au­to­tar­vik­keet jäivät mak­sa­mat­ta vuosien ajan – miestä syy­te­tään Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa 130 000 euron va­hin­ko­jen ai­heut­ta­mi­ses­ta pe­tok­sia teh­tai­le­mal­la

Kymmenistä petoksista syytetylle miehelle vaaditaan vähintään kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Oulun käräjäoikeus antaa tuomionsa toukokuussa.
Kymmenistä petoksista syytetylle miehelle vaaditaan vähintään kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Oulun käräjäoikeus antaa tuomionsa toukokuussa.
Kuva: Joel Maisalmi

Oulun käräjäoikeudessa on käsiteltävänä tapaus, jossa miestä syytetään kymmenistä eri puolilla Suomea sekä ulkomailla tehdyistä petosrikoksista. Toistuvana kaavana niissä on ollut majoituslaskujen maksamatta jättäminen sekä tuotteiden ja palveluiden ostaminen sellaisten yritysten nimiin, joiden puolesta miehellä ei ole ollut oikeutta tehdä hankintoja.

Syyttäjän haastehakemuksissa on yhteensä yli 80 syytekohtaa.