Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Tilaajille

Oulun kä­rä­jä­oi­keus pas­sit­ti 38-vuo­tiaan miehen van­keu­teen useista lapsiin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta, teot ta­pah­tui­vat Oulussa kym­me­nen vuoden aikana

Oulun käräjäoikeus on tuominnut ehdottomaan vankeuteen 38-vuotiaan miehen useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Mies sai kaksi eri tuomiota joukosta tekoja, jotka ajoittuvat noin kymmenen vuoden ajanjaksolle eli hän oli varhaisimman tekohetkellä alle kolmikymppinen.