Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Oulun Energia lo­pet­taa ve­nä­läi­sen hakkeen käytön ener­gian­tuo­tan­nos­sa ja osoit­taa tukensa Uk­rai­nal­le – tuon­ti­puun osit­tai­nen kor­vaa­mi­nen tur­peel­la on mah­dol­lis­ta

Oulun Energia lopettaa venäläisen hakkeen käyttämisen energiantuotannossaan, eikä ota enää vastaan Venäjältä tulevia hakekuormia. Oulun Energia tuomitsee tiedotteessaan Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja haluaa hakkeen käytön lopettamisella osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle.

Tuontihakkeen käytön keskeyttämisellä ei ole yhtiön mukaan vaikutusta kaukolämmöntuotantoon.

– Seuraamme kuitenkin aktiivisesti Ukrainan kriisiä sekä geopoliittista tilannetta ja olemme varautuneet siihen, että tilanteella voi olla vaikutuksia raaka-aineiden hintojen nousuun sekä saatavuuteen. Tuontipuun osittainen korvaaminen turpeella on myös mahdollista, jos Ukrainan kriisi pitkittyy, Oulun Energia kertoo tiedotteessaan.

Oulun Energia sanoo konsernin olevan sitoutunut toimimaan vastuullisesti globaalien ympäristöhaasteiden torjunnassa ja vastuullisuuden olevan osa kaikkia päätöksiä ja toimintaa.

– Pidämme kiinni ympäristötavoitteistamme ja korvaamme Venäjältä tuodun hakkeen mahdollisuuksien mukaan kotimaisilla puupolttoaineilla.

Yhtiön mukaan yli 90 prosenttia Oulun Energian tuotannossa käytetyistä energianlähteistä kuljetetaan voimalaitoksille alle sadan kilometrin säteeltä. Kaukolämpö sekä sähkö tuotetaan Laanilan ja Toppilan voimalaitoksissa pääasiassa metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirroista ja kierrätyspolttoaineesta. Oulun Energia tuottaa myös sähköä vesivoimalaitoksissa ja tuulivoimapuistoissa.

Korjattu kello 16.43: Oulun Energia täsmensi jutun julkaisun jälkeen, että kaukolämpö sekä sähkö tuotetaan Laanilan ja Toppilan voimalaitoksissa pääasiassa metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirroista ja kierrätyspolttoaineesta. Aluksi jutussa luki:  "pääasiassa bio- ja puupohjaisesta kierrätysjätteestä".