Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun asun­to­mes­su­jen tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy vuoden alussa – ­Vaa­ku­na­ky­län py­sä­köin­ti­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta vastaa Oulun Py­sä­köin­ti

Asuntomessualue on rajattu sinisellä katkoviivalla. Korttelit 118–122 eivät kuulu asuntomessualueeseen.
Asuntomessualue on rajattu sinisellä katkoviivalla. Korttelit 118–122 eivät kuulu asuntomessualueeseen.
Kuva: Oulun kaupunki

Oulun asuntomessualueelle Vaakunakylään tehdään pysäköintilaitos, johon tulee alueen kerrostalokorttelien ja kelluvien pientalojen autopaikat.

Poikkeuksena ovat pientalotontin 43 ja kerrostalotontin 44 autopaikat, jotka sijoittuvat omille tonteilleen. Myös Lehtokylän omakoti- ja pientalotonttien autopaikat sijaitsevat kyseisillä tonteilla.

Vaakunakylän yhteisen pysäköintilaitoksen rakentamisesta vastaa Oulun Pysäköinti Oy, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Asuntomessujen tonttihaku käynnistyy maanantaina 2. tammikuuta.

Puurakentaminen korostuu

Oulun asuntomessuilla korostetaan puurakentamista ja siihen liittyviä innovaatiota. Lisäksi ekologisuus ja hiilineutraalius ovat tärkeitä seikkoja. Asemakaavassa esitettyä puurakentamista voidaan toteuttaa myös hybridirakentamisena.

Poikkeuksen puurakentamisesta tekevät kortteli 44 sekä Lehtokylän omakoti- ja pientaloalue, joissa rakennusmateriaalia ei ole määrätty.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti viime viikolla, että asuntomessut järjestetään vain Hietasaaressa. Aiemmin myös Tuiran Hartaanrannassa oli messualueeseen kuuluvia kortteleita.

Yhdyskuntalautakunta perusteli päätöstään muun muassa kohonneilla rakennuskustannuksilla.  Lisäksi jokisuiston ylittävän sillan rakentamisen aikatauluun liittyy riskejä. Vaakunakylän ja Hietasaaren yhdistävä kevyen liikenteen silta on edelleen tarkoitus rakentaa. Tuiran puolelle suunnitellaan messujen oheiskohteita.