Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Oulun alueen ase­tar­kas­tuk­set siir­ty­vät mar­ras­kuus­sa Hau­ki­pu­taal­ta Hiuk­ka­vaa­raan

Oulun alueen asetarkastukset siirtyvät 4. marraskuuta alkaen Haukiputaalta Hiukkavaaraan osoitteeseen Hiukanmutka 61. Aseita tarkastetaan torstaisin kello 9–11 ja 12–17.

Aseita on tarkastettu Hiukkavaarassa ennenkin, mutta väistötiloissa Haukiputaalla aseita ehdittiin tarkastaa lähes kaksi vuotta. Asetarkastustoiminnon palauttaminen Hiukkavaaran mahdollistettiin väistötilaratkaisulla.

Muutos helpottaa huomattavasti aseiden kuljetuksiin liittyvää logistiikkaa. Asetarkastusaikana Hiukkavaarassa voidaan ottaa vastaan esimerkiksi armovuosiaseet, kuolinpesien aseet ja haltuunottopäätöksillä poliisin haltuun toimitettavaksi määrätyt aseet. Tarkastusaikoina aseita pystytään myös luovuttamaan asevarastosta asiakkaille.

Asetarkastus toimii Hiukkavaarassa toistaiseksi. Pysyvästi toiminnon sijainnin ratkaisee mahdollinen tuleva poliisitalohanke.