Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Ou­lu­lai­nen har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja Timo Kin­nu­nen on ideoi­nut lu­kui­sia eri­koi­sia ta­pah­tu­mia – Vii­ta­saa­rel­la tänä kesänä 40 vuotta täyt­tä­vän ny­ky­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin hän perusti vain 22-vuo­tiaa­na

Timo Kinnusen uusin kokoonpano on kansainvälinen, monimusiikillinen Rapid Art Force, joka puolustaa luovuutta ja taidealojen välistä yhteistyötä. Se on mukana myös Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 ohjelmassa.

Maaseutu ja luonto kiehtovat lukuisissa erikoisissa paikoissa esiintynyttä Timo Kinnusta. Se pitää taiteilijan liikkeessä hyvällä tavalla, hän sanoo. Navetan tai vaikkapa riihen nähdessään hän huomaa usein pohtivansa, toimisivatko ne konserttipaikkana.
Maaseutu ja luonto kiehtovat lukuisissa erikoisissa paikoissa esiintynyttä Timo Kinnusta. Se pitää taiteilijan liikkeessä hyvällä tavalla, hän sanoo. Navetan tai vaikkapa riihen nähdessään hän huomaa usein pohtivansa, toimisivatko ne konserttipaikkana.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Nykyinen maailmantilanne saa varautumaan ja puolustamaan asioita, jotka ovat uhattuina. Uhkaava tilanne luo monia herkkyyksiä ja paineita eikä mikään ole lopulta kovinkaan varmaa, sanoo harmonikkataiteilija Timo Kinnunen.

– Ilmaisun ja ajattelun vapaus ei ole itsestään selvää.