Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ou­lu­joen uh­kaa­via hyy­de­tul­via yri­te­tään torjua vä­hen­tä­mäl­lä joen vir­taa­maa – ve­den­pin­nat olleet ku­lu­va­na syksynä poik­keuk­sel­li­sen kor­keal­la

Otollisissa olosuhteissa jokeen muodostuu virtaaman vähenemisen myötä jääkansi, joka vähentää hyydetulvien riskiä. Arkistokuva talvelta 2016.
Otollisissa olosuhteissa jokeen muodostuu virtaaman vähenemisen myötä jääkansi, joka vähentää hyydetulvien riskiä. Arkistokuva talvelta 2016.
Kuva: Ester van Dam

Vedenpinnat ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella ja Oulujoen hyydetulvariskiä aiotaan pienentää vähentämällä joen virtaamaa, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Hyydetulvat ovat tavanomaisia Muhoksella sijaitsevan Montan voimalaitoksen ja Oulussa sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen välillä.

– Hyydettä eli suppoa alkaa muodostumaan, kun joen virtaama on suuri ja veden lämpötila laskee nollaan asteeseen tai sen alapuolelle. Mahdolliset lumisateet sulaan jokeen lisäävät myös hyyteen muodostumista, tiedotteessa kerrotaan.

Oulujoen vesistön vedenpinnat ovat olleet kuluvana syksynä poikkeuksellisen korkealla. Ely-keskuksen mukaan taustalla ovat muun muassa syksyn runsaat sateet. Lisäksi osa jo sataneesta lumesta on sulanut.

Ely-keskuksen mukaan hyyde voi vaikeuttaa veden juoksutusta voimalaitoksissa. Lisäksi se voi aiheuttaa riskejä patoturvallisuudella ja vahinkoa joen rannalla sijaitseville rakennuksille ja rakenteille.

Fortumille myönnettiin poikkeuslupa säännöstelyn ylärajan ylittämiseen, jotta hyydetulvariskiä saadaan minimoitua pienentämällä Oulujoen virtaamia. Oulujärven säännöstelyn ylärajaa on nostettu poikkeusluvalla tammikuun loppuun saakka.

Ely-keskuksen mukaan ylärajan ylittämisellä Oulujoen virtaamaa pystytään pienentämään rajatuksi ajaksi, jolloin jokeen muodostuu otollisissa olosuhteissa kattava jääkansi, joka pienentää hyydetulvien riskiä. Virtaaman tulee olla noin 200-250 kuutiota sekunnissa, jotta jääkansi voi muodostua. Tällä hetkellä virtaama on noin 550 kuutiota sekunnissa.

Säännöstely tulee ely-keskuksen mukaan nostamaan todennäköisesti vedenpintaa Oulujärvessä ja sen yläpuolella olevissa järvissä. Ympäristöasiantuntija Mika Pylvänäinen Kainuun ely-keskuksesta kehottaakin järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia varautumaan korkeisiin vedenpintoihin keräämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä.