Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Ou­lu­jär­ven ret­kei­ly­alueen saarten hak­kui­siin toi­men­pi­de­kiel­to – seu­raa­vak­si tut­ki­taan Met­sä­hal­li­tuk­sen teet­tä­mä Na­tu­ra-ar­vioin­ti

Oulu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut Metsähallituksen Oulujärven Kaarresalon ja Kuoston saariin suunnittelemat hakkuut toistaiseksi toimenpidekieltoon.

Metsähallitus jätti joulun alla alueita koskevan metsänkäyttöilmoituksen sekä niitä koskevan Natura-arvioinnin.