Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tilaajille

Ou­lu­jär­ven ret­kei­ly­alueen saarten hak­kui­siin toi­men­pi­de­kiel­to – seu­raa­vak­si tut­ki­taan Met­sä­hal­li­tuk­sen teet­tä­mä Na­tu­ra-ar­vioin­ti

Oulu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut Metsähallituksen Oulujärven Kaarresalon ja Kuoston saariin suunnittelemat hakkuut toistaiseksi toimenpidekieltoon.

Metsähallitus jätti joulun alla alueita koskevan metsänkäyttöilmoituksen sekä niitä koskevan Natura-arvioinnin.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosi sitten tammikuussa tekemän päätöksen mukaan saariin suunnitellut hakkuut edellyttävät luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia, jossa arvioidaan hakkuiden vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin.

– Metsähallitus on ilmoittanut, ettei aloita hakkuita ennen Natura-arvion käsittelyä, mutta kielto asetettiin varmuuden vuoksi, yksikön päällikkö Eero Melantie Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Lisäksi luonnonsuojelulain mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää, ja jos ELY-keskukselle ilmoitetaan toimenpiteistä, joista voi aiheutua tällaista heikentämistä tai sen uhkaa, ELY-keskuksen on kiellettävä toimenpiteeseen ryhtyminen tai rajoitettava sitä.

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.