Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Tilaajille

Ou­lu­jär­ven ret­kei­ly­alueen saarten hak­kui­siin toi­men­pi­de­kiel­to – seu­raa­vak­si tut­ki­taan Met­sä­hal­li­tuk­sen teet­tä­mä Na­tu­ra-ar­vioin­ti

Oulu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut Metsähallituksen Oulujärven Kaarresalon ja Kuoston saariin suunnittelemat hakkuut toistaiseksi toimenpidekieltoon.

Metsähallitus jätti joulun alla alueita koskevan metsänkäyttöilmoituksen sekä niitä koskevan Natura-arvioinnin.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosi sitten tammikuussa tekemän päätöksen mukaan saariin suunnitellut hakkuut edellyttävät luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia, jossa arvioidaan hakkuiden vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin.

– Metsähallitus on ilmoittanut, ettei aloita hakkuita ennen Natura-arvion käsittelyä, mutta kielto asetettiin varmuuden vuoksi, yksikön päällikkö Eero Melantie Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.