Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulu saa Suomen en­sim­mäi­sen pyö­räi­li­jöi­den ja kä­ve­li­jöi­den in­fo­jär­jes­tel­män – Näyt­tö­ruu­dut ker­to­vat liik­ku­jien mää­ris­tä, tal­vi­kun­nos­sa­pi­don ti­lan­tees­ta tai opas­ta­vat ta­pah­tu­mien aikana

Oulun keskustan alueen keskeisille pyöräväylille asennetaan tällaisia säänkestäviä kaksipuolisia näyttötauluja.
Oulun keskustan alueen keskeisille pyöräväylille asennetaan tällaisia säänkestäviä kaksipuolisia näyttötauluja.
Kuva: Harri Vaarala / Oulun kaupunki

Oulun keskustan alueelle asennetaan sähköinen opastusjärjestelmä kävely- ja pyöräväylien varsille. Vastaavaa ei kaupungin mukaan toistaiseksi ole käytössä missään muualla Suomessa.

Käytännössä kyse on säänkestävistä kaksipuolisista näyttöruuduista. Niitä asennetaan tärkeimpien pyöräväylien varteen.

Ruuduille pannaan näkyville muun muassa kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentatietoa, talvikunnossapitoa koskevaa ajantasaista tilannetietoa, kaupungin tiedotteita ja esimerkiksi tapahtumaopasteita.

Näyttöjärjestelmän konsepti on ideoitu Oulussa ja kehitystyötä ovat tehneet yhdessä Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja Oulun Energia Urakointi Oy.

Näyttöjen toimintaa on testattu pilottihankkeella vuonna 2019 Erkkolan sillalla, ja nyt samaa konseptia laajennetaan kahdeksaan muuhun kohteeseen ympäri kaupunkia.

Näyttötaulujen yhteyteen asennetaan kävelyn ja pyöräilyn laskentalaitteet. Näin niistä saadaan entistä kattavampaa tietoa liikkujien määristä pyöräilyn pääreiteillä.

– Näyttötaululla esitettävää informaatiosisältöä tullaan kehittämään tulevan syksyn ja talven aikana entisestään, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Pyöräliikenteen seuranta- ja infojärjestelmän näyttötaulujen sijainnit.
Pyöräliikenteen seuranta- ja infojärjestelmän näyttötaulujen sijainnit.
Kuva: Kartta Oulun kaupunki