Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulu hen­git­tää hen­gi­tys­ko­neel­la – tu­lo­ra­hoi­tus jä­te­tään tie­toi­ses­ti ram­mak­si, vaikka toi­min­ta on ajau­tu­nut kriit­ti­seen ti­lan­tee­seen

Oulun kaupunginhallitus on toistanut kuukaudesta toiseen kaupungin säästöjen välttämättömyyttä. Velkaantumista ja alijäämää on kauhisteltu valtaisalla äänellä.

Henkilöstölle on annettu ymmärtää, että rahat on loppu ja henkilöstö on kuluerä, joka pitää mahdollisuuksien mukaan ulkoistaa ja jäljelle jäävän henkilöstön normaalit tukijärjestelmät ja henkilöstöetuudet pitää leikata minimiin. Tukijärjestelmät, jotka ovat kiistattomasti edistäneet työssä jaksamista, vähentäneet sairauspoissaoloja ja tukeneet työntekoa. Ja jotka eivät ole koskaan olleet ruhtinaallisia.