Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Op­pi­mi­sen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen asian­tun­ti­jak­si voi pian opis­kel­la Oulun yli­opis­tos­sa uudessa kou­lu­tus­oh­jel­mas­sa

Oppimistieteiden kandidaatti- ja maisterikoulutukseen voi hakea ensimmäistä kertaa ensi kevään yhteishaussa.

Oppimistieteiden kandidaatti- ja maisterikoulutukseen voi hakea ensimmäistä kertaa ensi kevään yhteishaussa.

Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma antaa valmiudet toimia oppimisen ja vuorovaikutuksen asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa.

Modernien työyhteisöjen kehittämiseen tähtäävä koulutus yhdistää kasvatuspsykologian perinteen digitalisoituviin toimintaympäristöihin.

Vastaavaa koulutusta ei ole vielä muualla suomeksi tarjolla, vaikka ulkomailla ala on vakiintunut.

Uuden koulutuksen ytimessä ovat kasvatuspsykologian sekä oppimis- ja koulutusteknologian opinnot, joilla on Oulun yliopistossa pitkät tutkimus- ja opetusperinteet.

– Etä- ja monipaikkainen työ lisääntyvät, ja työskentelyn tavat monipuolistuvat. Samalla myös oppiminen siirtyy vauhdilla teknologisille alustoille, ja oppimistieteiden koulutus vastaa tähän trendiin, kertovat koulutusohjelman suunnittelijat, professori Hanni Muukkonen-van der Meer ja Hanna Järvenoja.

Kevään 2022 yhteishaussa opiskelupaikkoja oppimistieteiden kandidaatti- ja maisterikoulutukseen on 32. Oppimistieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistutaan kasvatustieteen maisteriksi.