Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Tilaajille

Opis­ke­lu­jen alku lä­hes­tyy samaan aikaan kun ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa – Ky­syim­me pää­se­vät­kö kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat ta­kai­sin lä­hi­ope­tuk­seen syk­syl­lä?

Korkeakouluopiskelijat ovat elätelleet toiveita normaaliin opiskeluarkeen palaamisesta. Tulevat viikot näyttävät, miten koronatilanne muuttuu, ja pääsevätkö opiskelijat vihdoin lähiopetukseen kampuksille.

Korona-aikana opiskelijoiden hyvinvointi on heikentynyt ja jaksaminen on ollut koetuksella etäopetuksen vuoksi.

Koulujen alun lähestyessä ja tartuntalukujen kasvaessa lähiopetus on jälleen vaarassa erityisesti yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.