Yritykset: Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta

Teollisuus: Tältä näyttää maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mel­la varaa me­net­tää va­paa­eh­tois­toi­min­nan vai­ku­tus yh­teis­kun­nal­li­seen hy­vin­voin­tiin?

Vapaaehtoistoiminnan rahallinen arvo Suomessa on vuositasolla lähes 3,2 miljardia euroa, mikä ei ole mitätön summa. Laskelman on tehnyt Helsingin soveltavan tilastotieteen dosentti Jukka Hoffrén vuonna 2023. Hallituksen esittämät leikkaukset uhkaavat vapaaehtoistoimintaa. Onko meillä tähän varaa?

Suurin osa maamme vapaaehtoisista toimii erilaisissa yhdistyksissä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä on Suomessa yli 11 000. Niiden toimintaan osallistuu puoli miljoonaa vapaaehtoista. Yhdistysten järjestämä virkistystoiminta, terveysopastus ja vertaistuki ovat luotettavia ja edullisia keinoja ylläpitää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Myös lasten ja nuorten harrastustoiminnassa vapaaehtoisilla on suuri merkitys.

Vapaaehtoistoiminta edistää tukea saavien terveyttä, mutta myös tukea antavien toimijoiden terveyttä. Usein vapaaehtoiset toteavat, että antaessaan aikaansa, osaamistaan ja apuaan sitä tarvitseville he saavat itse vielä enemmän. Tutkija Frank Martelan mukaan hyvän tekeminen vastaakin ihmisen perustarpeisiin.

Vapaaehtoistoiminnan tarve kasvaa jatkuvasti esimerkiksi väestön ikääntymisen takia. Nyt hallituksen esittämät leikkaukset kuitenkin uhkaavat toimintaa ja vapaaehtoisten jaksamista. Ennaltaehkäisevästä ja terveyttä edistävästä toiminnasta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa. Hallituksessa olisi syytä muistaa vapaaehtoistoiminnan kokonaisarvo.

"Vapaaehtoistoiminta edistää tukea saavien terveyttä, mutta myös tukea antavien toimijoiden terveyttä."

Rahallisen arvon lisäksi vapaaehtoistoiminta antaa tekijöilleen voimakkaan kokemuksen osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Toiminnassa tutustuu myös sellaisiin ihmisiin, joita ei omassa elämässään muuten kohtaisi. Vapaaehtoistoiminta rikastuttaa elämää sosiaalisesti ja ehkäisee syrjäytymistä. Toiminnassa oppii vastuunkantoa ja yhteisöllisyyttä.

Vapaaehtoistoiminnassa saa mahdollisuuden käyttää osaamistaan ja oppia lisää. Toimenkuvasta riippuen tekijä oppii myös tietylle alalle kuuluvia taitoja. Vapaaehtoisena toimiminen ei edellytä ammatillista koulutusta, mutta se saattaa avata tien ammattiin tai työhön.

Suomessa Kansalaisareena ry on vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja. Kansalaisareena pyrkii rakentamaan vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta ja luomaan kansalaisille mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Valtakunnallista vapaaehtoisten päivää vietetään 5.12. Tuolloin juhlitaan myös Kansalaisareenan 30-vuotista toimintaa. Juhlassa julkistetaan vuoden 2023 vapaaehtoinen.

Vapaaehtoisten kiittäminen on hienoa, mutta merkkipäivänä ei riitä pelkkä kiitos pyyteettömään ja palkattomaan toimintaan osallistumisesta. Vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoimintaa järjestäville yhdistyksille pitää taata usko tulevaisuuteen ja toiminnan jatkumiseen.

Annukka Oksman-Hiukka

vastaava suunnittelija

VARES-verkosto/Vuolle Setlementti ry

Taina Kylmänen

tiedottaja, vapaaehtoinen

Oulun Reumayhdistys ry