Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Tilaajille

Onko puhe ime­tys­myön­tei­ses­tä yh­teis­kun­nas­ta sa­na­he­li­nää? Imet­tä­viä äitejä oh­jaa­vat kä­ti­löt: "Äitien ar­vos­te­lu yleis­tä, ime­tyk­sen tuessa suuria alueel­li­sia eroja"

Valtaosa suomalaisista äideistä aloittaa imetyksen.
Valtaosa suomalaisista äideistä aloittaa imetyksen.
Kuva: Maiju Torvinen

Valtaosa suomalaisista äideistä suunnittelee imetystä ja aloittaa sen. Tällä viikolla vietettävän imetysviikon tavoitteena on tänä vuonna nostaa esiin imetys- ja perhemyönteisyyyden vaatimia tekoja yhteiskunnan eri sektoreilla.

Mitä nämä teot tarkoittavat, Oulun yliopistollisen sairaalan kätilö ja laajan, kansainvälisen imetyksen erityisasiantuntijatutkinto IBCLC:n suorittanut imetysohjaaja Anitta Nykyri?

– Sairaalassa ne tarkoittavat sitä, että kaikissa yksiköissä jokainen työntekijä tekee parhaansa sen eteen, että vastasyntyneen perhe saa imetykseen parasta mahdollista ohjausta. Imetysohjaus on jokapäiväistä arkea niin naisten kuin lasten osastoilla ja jokainen työntekijä on saanut siihen koulutusta. Kun perhe kotiutuu, vastuu imetysohjauksesta siirtyy neuvolalle.