Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Kolumni
Tilaajille

Oli­sit­ko valmis te­ke­mään töitä omilla eh­doil­la­si? – Ou­lu­lai­sen Fin­ger­sof­tin kokeilu on yksi työ­elä­män uutta ajat­te­lua

Etätöiden tekemisestä on puhuttu hengästymiseen asti, mutta on syytäkin. Etäilyn kautta töiden tekemistä ajatellaan nyt uudella tavalla – vaihtoehtoisesti.

Etätöiden tekeminen on tullut jäädäkseen ja sen avulla on avattu kanavat työelämän muutoksiin. Puhutaan työn tekemisestä yksilöllisesti, silti kuitenkaan tuottavuutta unohtamatta.