Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Tilaajille

Oamk: Opis­ke­li­jat pääosin tyy­ty­väi­siä – "Aika selkein luvuin näkyy se, että opis­ke­li­joil­la on huolia"

Tulokset parempia kuin viime vuonna. Opiskelijat nostavat esille henkisen jaksamisen.

Oamkin rehtori Heidi Fagerholm (toinen vas.) seuraa, kun opiskelijat Lea Lorenz (vas.) ja Henriikka Alapudas harjoittelevat tanssia tanssinopettaja Outi Räsäsen (oik.) johdolla.
Oamkin rehtori Heidi Fagerholm (toinen vas.) seuraa, kun opiskelijat Lea Lorenz (vas.) ja Henriikka Alapudas harjoittelevat tanssia tanssinopettaja Outi Räsäsen (oik.) johdolla.
Kuva: Pekka Peura

Opiskelijakyselyn mukaan opiskelijat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä opintoihinsa Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk), kun katsotaan heidän vastauksiaan asteikolla oleviin väittämiin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (yamk) opiskelijat antoivat vielä ammattikorkeakoulututkinnon (amk) opiskelijoita myönteisemmät arviot jokaisessa teemassa.

Rehtori Heidi Fagerholmin mukaan vastausprosentti kasvoi ja opiskelijat pääosin näyttävät olevan tyytyväisiä.