Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Nuorten hy­vin­voin­tiin sat­saa­mi­nen on satsaus tu­le­vai­suu­teem­me

Nuorten mielenterveysongelmien kasvu on ollut puheenaiheena myös kuntavaalien alla ja syystä. Tällä hetkellä oululainen nuori ei saa mielenterveysongelmiinsa hoitoa riittävän nopeasti. Vierestä olen nähnyt, kuinka apua hakeva nuori on käännytetty pois ja jätetty selviytymään yksin toivottomassa tilanteessa.

Mielenterveysongelmat johtuvat moninaisista syistä. Nuorilla syinä ovat muun muassa perheessä olevat ongelmat, kouluväkivallan kohteeksi joutuminen, koulussa pärjäämättömyys, yksinäisyys, kehitykseen liittyvät itsetunto-ongelmat, riittämättömyyden tunne sekä päihteiden käyttö.