Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Niukat esi­ku­vat ja kos­to­fan­ta­sia ajoivat Elina Knih­ti­län näyt­te­li­jäk­si – mo­tii­vit peh­me­ni­vät myö­hem­min

Huumori on aina kulkenut 50 vuotta täyttävän Elina Knihtilän matkassa, vaikka hän ei näekään itseään piinkovana koomikkona.

– Taide, kulttuuri ja sivistys ovat meidän tärkein pääomamme. Ne ovat avain toisen ymmärrykseen. Eikö tällaisina aikoina taidetta ja kulttuuria juuri tarvittaisi, kun on paljon kahtiajakautuneisuutta, vihapuhetta ja kärjistämistä, Elina Knihtilä kysyy retorisesti.
– Taide, kulttuuri ja sivistys ovat meidän tärkein pääomamme. Ne ovat avain toisen ymmärrykseen. Eikö tällaisina aikoina taidetta ja kulttuuria juuri tarvittaisi, kun on paljon kahtiajakautuneisuutta, vihapuhetta ja kärjistämistä, Elina Knihtilä kysyy retorisesti.
Kuva: Heikki Saukkomaa

Elina Knihtilä oli noin seitsemänvuotias, kun hän ilmoitti vanhemmilleen kotonaan Oravalan maalaiskylässä, että haluaa tulla näyttelijäksi. Unelmaa kuuluisuudesta siivitti kostofantasia. Knihtilä halusi näyttää närhen munat serkkupojilleen, jotka häntä olivat kiusanneet ja itkettäneet.

– Silloin 1970-luvulla naisesikuvia oli kovin vähän. Ei ollut naispresidenttejä tai -pääministereitä, vaan lähinnä missejä ja näyttelijöitä, Knihtilä vertaa tilannetta nykypäivään.