Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Nel­jäl­tä kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jal­ta kir­jal­li­nen kysymys Elo­ka­pi­na-liik­keen vie­rai­luis­ta kou­luis­sa – "Ai­koo­ko opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö toimia"

Keskustan kansanedustajat Pekka Aittakumpu, Tuomas Kettunen, Markus Lohi ja Hanna-Leena Mattila kysyvät, onko opetus- ja kulttuuriministeriö tietoinen siitä, että Elokapina-liike kiertää kertomassa toiminnastaan muun muassa lukioissa.

Ilmastohätätilan asettamista vaativa Elokapina-liike nousi lokakuun alussa valtakunnan puheenaiheeksi, kun Helsingin poliisi käytti 3.10. kaasusumutetta hajottaakseen liikkeen mielenilmauksen Helsingin keskustassa. Kuva liikkeen mielenosoituksesta 5.10. Eduskuntatalon edessä.
Ilmastohätätilan asettamista vaativa Elokapina-liike nousi lokakuun alussa valtakunnan puheenaiheeksi, kun Helsingin poliisi käytti 3.10. kaasusumutetta hajottaakseen liikkeen mielenilmauksen Helsingin keskustassa. Kuva liikkeen mielenosoituksesta 5.10. Eduskuntatalon edessä.
Kuva: Arttu Laitala

Neljä keskustan kansanedustajaa on jättänyt maanantaina kirjallisen kysymyksen Elokapina-liikkeen kiertämisestä kouluissa.

Kirjallisessa kysymyksessä kansanedustajat Pekka Aittakumpu, Tuomas Kettunen, Markus Lohi ja Hanna-Leena Mattila kysyvät, onko opetus- ja kulttuuriministeriö tietoinen siitä, että Elokapina-liike kiertää kertomassa toiminnastaan muun muassa lukioissa.

Kansanedustajat kysyvät, aikooko ministeriö reagoida tähän tietoon ja jos aikoo, millä tavalla.

"Aikooko opetus- ja kulttuuriministeriö toimia ja jos aikoo, millä tavalla, jotta Elokapina-liike tai muita lain rikkomista keinonaan käyttäviä liikkeitä ei kävisi maamme kouluissa kertomassa toiminnastaan?", kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan.

Kansanedustajat kysyvät myös, pitääkö lukio-opetuksesta vastaava opetusministeri Li Andersson (vas.) oikeana, että liike kiertää lukioissa.

Kirjallisen kysymyksen jättäjät nostavat esille sen, kuinka Poliisihallituksen selvityksen mukaan Elokapina-mielenosoittajat aiheuttivat 3.10. laittomalla toiminnallaan häiriöitä ja esteitä yleiselle liikenteelle sekä vaaraa mielenosoittajille ja poliiseille.

Elokapina on kansalaisliike, joka nousi julkisuuteen lokakuun alussa Helsingissä järjestetystä mielenosoituksesta. Liike vaatii hallitukselta välittömiä, järjestelmätason muutoksia ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Liike kertoo verkkosivuillaan käyttävänsä kansalaistottelemattomuutta ja väkivallatonta suoraa toimintaa muiden demokraattisten keinojen ohella saadakseen aikaan "tarvittavia yhteiskunnallisia järjestelmätason muutoksia". Elokapina on osa kansainvälistä laajaa ilmastoliikehdintää.