Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Nal­li­ka­rin ja Ou­lun­lah­den ui­ma­ve­det ovat kun­nos­sa – ran­noil­la ei ha­vait­tu si­ni­le­vää

Vedenlaatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset Nallikarin ja Oulunlahden uimarannoilla, eikä myöskään sinilevää havaittu.

Vedenlaatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset Nallikarin ja Oulunlahden uimarannoilla, eikä myöskään sinilevää havaittu.

Oulun seudun ympäristötoimi otti maanantaina uimavesinäytteet molemmilta rannoilta.

Oulunlahden uimarannalta otettu näyte oli varmistusnäyte, sillä 26. heinäkuuta otetun näytteen kolibakteeripitoisuus ylitti raja-arvot. Seuraavana päivänä Oulunlahdesta otetun näytteen tulos oli kuitenkin hyvä.

Nallikarista otetaan tämän aikana yhteensä kuusi näytettä. Nyt otettu näyte oli viides.

Lämsänjärven uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on yhä  liian korkealla eikä rannalla ole turvallista uida.

Myöskään Muhoksen kunnan ylläpitämä Karho-ojan uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla.