Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Tilaajille

Nä­kö­vam­mai­nen on usein iäkäs nainen – Ou­lu­lais­tut­ki­ja: Hyvä muisti edistää elä­män­laa­tua uudessa ti­lan­tees­sa

Muistin merkitys korostui, kun väitöstutkija Heidi Siira seurasi iäkkäiden näkövammaisten elämänlaatua: "Vanhankin ihmisen itsenäisyyttä ja selviytymistä – hyvää elämää – voidaan tukea näönkuntoutuksen avulla." Kuntoutuksesta on kuitenkin paljon epätietoisuutta. Myös apu ja osallistaminen lähiympäristössä olisivat tarpeen.

Heidi Siira tetää, että vanhankin ihmisen itsenäisyyttä ja selviytymistä – hyvää elämää – voidaan tukea näönkuntoutuksen avulla. Maaseudulla on hankalampaa, mutta kaupungissa liikkumisessa auttavat viivat ja kourut.
Heidi Siira tetää, että vanhankin ihmisen itsenäisyyttä ja selviytymistä – hyvää elämää – voidaan tukea näönkuntoutuksen avulla. Maaseudulla on hankalampaa, mutta kaupungissa liikkumisessa auttavat viivat ja kourut.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Ikääntyneet näkövammaiset ovat lähes näkymättömiä, vaikka heitä on yhä enemmän. He ovat niin näkymättömissä, että tilannetta on tuskin edes tutkittu.

Terveystieteiden maisteri Heidi Siira väittelee perjantaina Oulun yliopistossa aiheenaan Ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden näönkuntoutus, terveyteen liittyvä elämänlaatu ja siihen yhteydessä olevat tekijät.