Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Mu­seol­le esi­te­tään paikkaa Tie­to­maan yh­tey­teen – Luupin tilat eivät ehdi val­mis­tua kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen men­nes­sä

Päättäjien pöydällä on myös Ainolan museokäytössä säilyttävä vaihtoehto.

Työryhmän esityksessä museotoiminta siirrettäisiin Ainolasta Tietomaan yhteyteen rakennettavaan uudistilaan.
Työryhmän esityksessä museotoiminta siirrettäisiin Ainolasta Tietomaan yhteyteen rakennettavaan uudistilaan.
Kuva: Pekka Peura

Museo- ja tiedekeskus Luupin tilaratkaisuja pohtinut työryhmä esittää toiminnan keskittämistä kahteen pisteeseen. Sen mukaan Pohjois-Pohjanmaan museolle rakennetaan uudistilat tiedekeskus Tietomaan yhteyteen ja Ainolan museokäytöstä luovutaan.

Toisen esillä olleen vaihtoehdon mukaan Luupin Myllytullissa olevat yksiköt jatkaisivat nykyisissä tiloissaan.