Vanhat kuvat: Hurjia vaah­to­bi­lei­tä ja rentoja hip­hop­pa­rei­ta 2000-lu­vun poh­joi­ses­sa

Ulkoilu: Hie­ta­saa­ren hal­koau­to­maat­ti kerää kehuja ja puut käyvät kau­pak­si

Tilaajille

Moni ou­lu­lai­nen käy lää­kä­ris­sä Li­min­gas­sa – Noin 300 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta on jo va­lin­nut 10 000 asuk­kaan kunnan ter­veys­kes­kuk­sen omak­seen

Noin 300 ulkopaikkakuntalaista on jo valinnut 10 000 asukkaan kunnan terveyskeskuksen omakseen.

Muualla asuvien osuus Limingan terveyskeskuksen asiakkaista on kasvanut aika tasaisesti jo pitkään, johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi kertoo. "Meillä on hyvä talo ja henkilökunta. Saamme ulkopaikkakuntalaisilta myös arvokasta palautetta siitä, mikä toimii ja mikä ei", Sarajärvi toteaa.
Muualla asuvien osuus Limingan terveyskeskuksen asiakkaista on kasvanut aika tasaisesti jo pitkään, johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi kertoo. "Meillä on hyvä talo ja henkilökunta. Saamme ulkopaikkakuntalaisilta myös arvokasta palautetta siitä, mikä toimii ja mikä ei", Sarajärvi toteaa.
Kuva: Pekka Peura

Noin 10 000 asukkaan Limingan kunnan terveyspalvelut ovat houkutelleet myös kolmisensataa ulkopaikkakuntalaista ottamaan Limingan terveyskeskuksen omakseen.

Suomessa potilas on vuodesta 2014 alkaen voinut valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan.