Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko yllätti avauk­sel­laan uudesta yli­opis­tos­ta – tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri pitää Oulua esi­merk­ki­nä siitä, kuinka kor­kea­kou­lun pe­rus­ta­mi­nen voi he­rät­tää aluksi vas­tus­tus­ta

Annika Saarikko yllätti avauksellaan uudesta yliopistosta. Kyseessä on nimenomaan keskustelunavaus, konkreettista valmistelua ei ole ministeriössä käynnissä.

– Korkeakouluverkon vaikutus koko Suomen kehitykseen on keskeinen. Koulutus on tärkein alueen elinvoiman tae, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Kalevalle.
– Korkeakouluverkon vaikutus koko Suomen kehitykseen on keskeinen. Koulutus on tärkein alueen elinvoiman tae, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Kalevalle.
Kuva: Teija Soini

Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko pitää tärkeänä, että Oulun yliopisto miettii vetovoimansa lisäämistä.

Kun ikäluokat pienenevät, pohjoisen pitää tarjota koulutusmahdollisuuksia alueensa nuorille ja houkutella lisää nuoria etelästä.