Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mihin hy­vin­voin­ti­alueen leveät hartiat kan­ta­vat? – toi­mi­va, tur­val­li­nen, nopea hoi­to­ket­ju ontuu, jos hoi­ta­ja­pu­laan ei löydy rat­kai­sua

Tulevaan sote-uudistukseen on ladattu paljon odotuksia ja lupauksia paremmista, nopeammista ja kustannustehokkaammista sote- ja pelastustoimen palveluista kuntalaisille. Hyvä päätös on se, että kansallisen sote-uudistuksen hankintavastuu säilyy julkisella puolella, jota täydentää yksityinen sektori.

Tuleva aluevaltuusto päättää sote-asioistasi ja muun muassa kuinka hyvinvointialueesi vuosibudjetti (vuonna 2023) noin 1,5 miljardia euroa jaetaan oikeudenmukaisesti tietyin perustein. Varsinainen uudistus konkretisoituu sote-yksiköissä, siksi henkilöstön ja asiakkaiden palautteet tulee käsitellä huolella ja hyödyntää kuntalaisten eduksi.