Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Mies myi ole­mat­to­mia pe­li­kon­so­lei­ta ja merk­ki­pai­to­ja netissä – Kainuun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si 47 pe­tok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

Kainuun käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1997 syntyneen miehen kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen 47:stä petoksesta.

Mies myi valenimeä käyttäen netissä muun muassa pelikonsoleita, tietoteknisiä laitteita ja merkkipaitoja. Kaupoilla huijatut rahasummat vaihtelivat 20:n ja 320 euron välillä. Ostajat maksoivat tavarat ennakkoon, mutta myyjä ei koskaan lähettänyt niitä.