Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Met­sä­hal­li­tus pyytää ou­lu­lai­sil­ta eh­do­tuk­sia San­gin­joen suo­je­lu­alueen ke­hit­tä­mi­sek­si kyselyn avulla – alueen pa­ran­nus­työt alkavat jo kuluvan kesän aikana

Metsähallitus suunnittelee aloittavan Sanginjoen luonnonsuojelualueen kehittämistoimet vielä kesän 2021 aikana esimerkiksi korjaamalla retkeilyrakenteita. Arkistokuva.
Metsähallitus suunnittelee aloittavan Sanginjoen luonnonsuojelualueen kehittämistoimet vielä kesän 2021 aikana esimerkiksi korjaamalla retkeilyrakenteita. Arkistokuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Metsähallitus hakee Oulun seudun asukkaiden ja toimijoiden ehdotuksia Sanginjoen luonnonsuojelualueen suunnitteluun ja kehittämiseen kyselytutkimuksella. Kyselyn vastauksilla on tarkoitus toimia pohjana alueen suunnitelmille pitkässä tähtäimessä.

Sanginjoen kehittämissuunnitelman, jossa käsitellään luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja eri ryhmien tarpeiden yhdistämistä, on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Suunnitelmassa esitellään muun muassa miten retkeilymahdollisuuksia aiotaan kehittää lähitulevaisuudessa.

– On ollut mahtavaa huomata, kuinka laaja sidosryhmäverkosto Sanginjoen ympärillä on jo olemassa. Haluamme kuulla käyttäjien ja sidosryhmien odotuksia ja toivommekin mahdollisimman paljon vastauksia. Näin saamme hyvän pohjan suunnittelulle. Luonnollisesti jatkamme myös tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa, kertoo erikoissuunnittelija Ulla Matturi Metsähallituksen Luontopalveluista.

Oulun kaupunki ja Koneen Säätiö lahjoittivat Sanginjoen ulkometsän sekä Isokankaan ja Asmonkorven suojelualueet valtiolle huhtikuussa. Metsähallituksen on määrä aloittaa alueen kehittämistoimet vielä kuluvan kesän aikana esimerkiksi korjaamalla retkeilyrakenteita.

Korjaamistöitä tehdään erityisesti Kalimeenkierroksen varrella, jossa pitkospuut ovat paikoin pahasti vaurioituneet. Metsähallitus huomauttaa tiedotteessaan, että kierroksella alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Sanginjoelle on myös asennettu teiden ja polkujen varrelle laskureita, joilla pyritään saamaan tietoa alueen käyttäjämääristä. Alueesta on teetetty myös uusi kartta, joka kiinnitetään kolmeentoista kohteeseen alueen tauko- ja parkkipaikoille.

Metsähallituksen kysely on käynnissä 8. elokuuta kello 15. Kyselyyn voi vastata täällä.