Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Me­ri­voi­mien uudet kor­ve­tit so­vel­tu­vat Na­to-ai­ka­na maail­man merille – "Ei pal­joa­kaan maan­tie­teel­li­siä ra­joit­ta­via te­ki­jöi­tä"

Jos Naton puolustussuunnittelu vaatii, korvetteja voidaan lähettää tehtäviin myös Itämeren ulkopuolelle. Tärkein työ on kuitenkin Suomen meripuolustuksessa ja kaupallisten meriyhteyksien turvaamisessa. Nato-maiden harjoittelu Suomen lähivesillä on kiihtynyt. Merivoimien suunnittelupäällikkö Jyri Saanio avaa tulevien korvettien merkitystä.

Merivoimien tulevat korvetit pärjäävät myös valtamerillä. Puolustusvoimien havainnekuvassa on kaksi korvettia. Ensimmäisen rakentaminen alkaa arviolta ensi vuonna.
Merivoimien tulevat korvetit pärjäävät myös valtamerillä. Puolustusvoimien havainnekuvassa on kaksi korvettia. Ensimmäisen rakentaminen alkaa arviolta ensi vuonna.
Kuva: Puolustusvoimat

Ukrainan vilja odottaa pääsyä saarretusta Odesan rannikkokaupungista muun muassa Turkin ja Pohjois-Afrikan markkinoille. Venäjän merisaarto on estänyt viennin, eikä maata pitkin pystytä viemään vastaavaa määrää.

Taloudellisessa mielessä Suomikin on saari. Ilman Itämeren meriyhteyksiä Suomen vienti ja tuonti supistuisivat murto-osaan nykyisestä.